เพลงคู่ชู้ชื่น และเพลงคู่ไร้ชื่น - บทความทั่วๆไป ประวัตินักร้อง นักแต่ง นักดนตรี - เว็บบอร์ด แม่ไม้เพลงไทย - Powered by Discuz!
สั่งพิมพ์

เพลงคู่ชู้ชื่น และเพลงคู่ไร้ชื่น

เพลง...ลมทะเล

คำร้อง  สกนธ์ มิตรานนท์/ทำนอง สมยศ ทัศนพันธ์   
สมยศ ทัศนพันธ์ +เอมอร วิเศษสุด ขับร้อง


ญ.  เมื่อฉันนั่งชมฟังลมและคลื่น  มองน้ำค่ำคืนอาบเดือนเด่นฟ้า
      ใจหวนคร่ำครวญเมื่อจวนจากตา  คืนนั้นเรามาเดินเล่นหาดทราย

ช.  ฟังเสียงคลื่นลมรำเพยพัดร่ำ  ฟังคล้ายถ้อยคำไม่เลือนเคลื่อนคลาย
      เธอค่อยกระซิบสั่งหวังฝากกาย  ใจฉันไม่วายชูชื่นด้วยเธอ

ญ.  ลมทะเลยะเยือกเย็น

ช.  เดือนนั้นเป็นเหมือนภาพเธอ

(คู่) ฉันยังเฝ้าเป็นห่วงเธอด้วยใจเพ้อ  ถึงเธอจะอยู่ที่แห่งใด

ญ.  คำหวานแว่วมากับลมเหมือนเพื่อน มองน้ำสะเทือนประกายผ่องใส
      ใจฉันละเมอเมื่อเธอจากไป  ยามร้างห่างไกลพาให้คะนึง

ญ.  ลมทะเลยะเยือกเย็น

ช.  เดือนนั้นเป็นเหมือนภาพเธอ

(คู่) ฉันยังเฝ้าเป็นห่วงเธอด้วยใจเพ้อ  ถึงเธอจะอยู่ที่แห่งใด
                                                                                   
ช.  คำหวานแว่วมากับลมเหมือนเพื่อน  มองน้ำสะเทือนประกายผ่องใส
     ใจฉันละเมอเมื่อเธอจากไป  ยามร้างห่างไกลพาให้คะนึง


เพลง "ลมทะเล" สมยศ + เอมอร ขับร้อง

[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2010-6-2 00:30 ]

TOP

เพลง...ดรรชนีไฉไล

คำร้อง อิงอร / ทำนอง ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง
สุเทพ วงศ์กำแหง + นภา หวังในธรรม ขับร้อง


ช. ดรรชนีไฉไล นามนี้อยู่กลางใจพี่ดวงเดียว รักน้องสุดใจจริงเชียว

     รักดรรชนีไฉไลคนเดียว จงเชื่อใจ

ญ. รักน้องถนอมน้องเรื่อยไป ขอมอบชีพไว้ ให้พี่ช่วงใช้จนนิรันดร์

ช. โอ้โอจอมขวัญ รักน้องเหมือนอย่างดวงตะวัน รักทิวาวันอำไพ

    ดรรชนีไฉไล นามนี้อยู่กลางใจพี่ดวงเดียว รักน้องสุดใจจริงเชียว

    รักดรรชนีไฉไลคนเดียว จงเชื่อใจ

ญ. ขอให้กระท่อมนี้เป็นพยาน รักเรายืนนาน ไม่เหือดแห้งหายเลือนไป

ช. พี่ขอสาบานเทพไท พี่รักดรรชนีไฉไล หัวใจมอบน้องนางเดียว


เพลง "ดรรชนีไฉไล" สุเทพ + นภา ขับร้อง

TOP

เพลง...กระต่ายกับดวงจันทร์

คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส/ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ
ประพนธ์ สุนทรจามร + พิทยา บุณยรัตพันธุ์   ขับร้อง(ช) คืนนี้เดือนเพ็ญ แลเห็นจันทรา

(ญ) เด่นเดือนบนฟ้า ชวนปอง

(ช) กระต่ายเฝ้าหมองอารมณ์

(ญ) มิควรรำพัน หวังจันทร์เกินชม

(ช) หลงรักจึงตรม แสงนวลชวนชมเหลือข่มบูชา

(ญ) จันทร์สูงไกลตาคู่ฟ้าเมืองแมน

(ช) กระต่ายเฝ้าแหงนอาดูร เทิดทูนใจภักดิ์จันทรา

(ญ) หลงคอยจนตายมิได้นำพา

(ช) ขอเพียงจันทรา ฉายเงาลงมาพาฟ้าผุดผ่อง
เดือน...สวยงามเด่นตา  จันทราเพริศพราย

(ญ) กระต่าย อย่าลำพอง

(ช) อันกระต่ายใช่คะนอง ที่เฝ้าแลแหงนมอง ด้วยปองดวงรัชนี

(ญ) แรมแล้วจันทร์เลือน เดือนลับลงพลัน

(ช) แต่จันทร์แรมแล้วยังคืน กลับมาส่องพื้นปฐพี

(ญ) แสงจันทร์พราวเพ็ญ เห็นเพียงราตรี

(ช) เห็นบ้างยังดี ขอจงปราณี อย่าหนีกระต่ายเพลง "กระต่ายกับดวงจันทร์  ประพนธ์ + พิทยา

[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2011-10-29 02:58 ]

TOP

เพลง...บ้านนาราตรี  

คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ/ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน        
สมศักดิ์ เทพานนท์ + มาริษา อมาตยกุล ขับร้อง


ญ) บ้านนาราตรี ค่ำคืนนี้มีแสงจันทร์

ช) ลานรวงทองผ่องพราวฝันเหมือนวิมานทิพย์นั่นเทียวหนอ

ญ) บ้านนาราตรี เมื่อเรานี้มีรักคลอ

ช) ดวงดาราหรี่ตาล้อ สนพลิ้วซอมาพ้อร่ำไป

ญ) สายลมรื่น พัดมาทั้งคืนชื่นใจ

ช) อยากจะหลับกับทรวงผล็อยไป ตื่นเมื่อใดพิไรโลมร่าง

ญ) รักน้องหนา รักบ้านนานิจจาอย่าร้าง

ช) จนสิ้นดาวหาวร้างเวิ้งว้างขอกอดนางไม่ห่างไกล

ญ) บ้านนาราตรี โอ้รมณีย์ไฉไล

ช) มีชีวีที่ตรงไหนเห็นหัวใจรักใคร่ตรงนั้น

ญ) บ้านนาราตรี ชั่วดีรักมีเหมือนกัน

ช) ดูแต่ควายไอ้ทุยนั้น รักของมันสวรรค์ไม่ไกล

ญ) หวานดังว่า วิมานท้องนาป่าไพร

ช) ผิดบางกอกหลอกลวงหลอนใจ จะมีใครรักใคร่จริงนั่น

ญ) รักน้องหนา รักบ้านนาฟ้าดินถิ่นขวัญ

ช) บุญพี่พอขอรักทั้งนั้น ขอผูกพันเพียงบ้านนา


เพลง "บ้านนาราตรี" สมศักดิ์+มาริษา ขับร้อง

TOP

เพลง...จนนาง  

คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์/ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน        
เอื้อ สุนทรสนาน + ชวลี ช่วงวิทย์  


ญ) ..ยามเย็นตะวันเลื่อนลา
กลิ่นหอมผกาเคล้ามากับลมชื่นชูใจ
ข้านี้แสนสุขฤทัย
มองทางไหนเพลินใจ เมื่อใกล้สิ้นแสงระวี
จากไกลเสียดายเหลือที่

(ช) ..จากไปหนอแต่ราตรีพรุ่งนี้สุรีย์ก็มา

(ญ) ..บัวบานเกลื่อนธารงามตา
ภมรว่อนมาเคล้ากินเกษรแล้วลาไกล

(ช) ..แต่บัวของนางวิไล
ผึ้งชมสมดังใจก็คงไม่ไปไกลบัว

(ญ) ..ปากเอ๋ยเฉลยพจน์ชั่ว
ปากใครหนอไม่เจียมตัว

(ช) ..เมามัวเพราะบัวเจ้าเอย


(ช) ..นงรามช่างงามหนักหนา
ผ่องพักตร์โสภาเจ้างามยิ่งกว่าดวงจันทร์
ยิ่งคิดยิ่งพิศยิ่งพรั่น
พะวงหลงผูกพันแจ่มจันทร์ที่ฝากหทัย

(ญ) ..เทพเอยขอจงดลให้
คนที่คิดผิดนั่นไซร้กลับใจกลับไปเถิดเอย
จอมชายเหตุใดจนนาง
รูปทรงสำอางทุกอย่างอยู่ที่เลือกหา
ใฝ่รักเพชรรานไร้ค่า
ช่างไม่สมศักดาที่เป็นยอดชายจอมคน
เหตุใดถึงได้แสนจน

(ช) ..ที่จนเพราะว่ากมลจอมคนนี้รักเจ้าเอย...  


เพลง "จนนาง" เอื้อ + ชวลี ขัยร้อง

TOP

เพลง...รักจำร้าง  

คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ/ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน   
วินัย จุลละบุษปะ + ศรีสุดา รัชตะวรรณ  ขับร้อง


ญ.  รักหวานชื่นเคล้าสะอื้นฝืนตรม รักรื่นรมย์คลอระทมข่มเศร้า

ช.  โอบถนอมไว้ในอ้อมโลมเล้า

ญ.  รักเอารักเอาเร้าเหมือนร้างจะสร่าง

ช.  เสียงศึกแล้วแก้วตา ขออยู่ดูหน้าก่อนลาจากนาง

ญ.  อา...รักหวานซึ้งตรึงร่าง พอสางฟ้าสว่างก็จะร้างทรวงเศร้า

ช.  เหมยฟ้าอย่าครวญหวนไห้ ร้างไปรักใช่จะไร้จากเรา
      รักแสนซื่อคือเงื้อมเงา จะกอดยอดเยาว์เอาขวัญเศร้าเฝ้านวล  TOP

เพลง...คลื่นสวาท  

คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์/ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน        
วรนุช อารีย์ + สมศักดิ์ เทพานนท์ ขับร้อง  


ช.) เฮ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ญ.) ลงเรือพาย แสงจันทร์ประกายงามนวล
      แสงดาวยวนใจรัญจวน แว่วเสียงเพลงครวญลอยมา

ช.) เพลงรักนำร้องพร่ำสัญญา

ญ.) เพลินอารมณ์ เสียงตามคลื่นลมนำพา
      เหมือนดังคลื่นใจสาดมา ซัดโลมอุราสดใส

ช.) เฮ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ญ.) กลัวใจเอย ชื่นรักเชยใหม่ ๆ
      แต่พอนานไปจะร้างไกล พาให้ใจน้องเศร้า

ช.) เชื่อไหม มิเคยรักใครเท่า
      รักเราต่างคอยเฝ้า ไม่ให้ร้าวใจ

ญ. เฮ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ช.) ใจเดียวใจ มิทำให้ใจอาวรณ์
      ทุกวันยามกินยามนอน พี่เพ้อใจวอนอาลัย

ญ.) จริงเหมือนคำ หรือพร่ำพิไล

ช.) เป็นคำตรงเหมือนคลื่นสาดลงตรงใจ
      มิเคยสาดลงแห่งใด รักเดียวสาดใจแจ่มจันทร์

ญ.) เฮ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ช.) ฟังคารม อย่าระทมหวาดหวั่น
      ไม่เคยลืมวันที่รักกัน ยังผูกพันฝันคลั่ง

ญ.) คลื่นใจ ซัดมาเหมือนใจสั่ง
      ซัดคลื่นสวาทลงฝั่ง แนบใจฝังทรวง

เพลง "คลื่นสวาท" วรนุช+สมศักดิ์ ขับร้อง

TOP

เพลง...ง้อรัก

คำร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์/ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน
ชรินทร์ นันทนาคร + เพ็ญศรี พุ่มชูศรี (ต้นฉบับ)


ช ) น้องพี่หมองหมาง
เคืองระคางเรื่องไหน ไหน
หรือพะวงเฝ้าสงสัย เป็นฉันใดใจเจ้า

ญ ) ไหนว่าไม่ทิ้งให้น้องหงอย หงอย
ใยน้องคอยพี่เหงา เหงา
ใจน้องมีแต่เฉา เฉา
คอยเหมือนเฝ้าคอยลม

ช ) โอ้เจ้ายอดหญิง
มิใช่พี่ทิ้งให้ตรม
พี่ห่างยอดชู้คู่ชม
น้องเอยเหลือข่มเช่นกัน
ทุกวันอาวรณ์

ญ ) ขอ ขอรัก อย่าซ่อนรัก

ช ) จงประจักษ์ รักพี่ใช่รักซ้อน

ญ ) ฟังคำน้องปลื้ม รักที่ว่าวอน

ช ) คลายความโกรธ ขอวอนเจ้ายิ้ม ยิ้ม

ญ ) แม้โกรธจะไม่ยอมให้พักตร์พริ้ม

คู่ ) ปลื้มเปรมเอมอิ่ม พนอรักกัน
ทุกวันไม่จาง ( ทุกวันไม่จาง... )
TOP

เพลง...สัญญารัก

คำร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์/ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน
ชรินทร์ นันทนาคร + เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี ขับร้อง


ญ) รักเอย น้องเองยังเฝ้าเฉลียว

ช) รักเอย รักเดียวที่พี่ใฝ่ปอง

ญ) พี่ต้องคอยเฝ้าออมถนอมใจน้อง

ช) มิทำขุ่นข้องหมองใจ

ญ) เห็นนกน้องบอกว่าไม้

ช) พี่ก็ว่าไม้ไปตามวาจา

ญ) เห็นปูน้องบอกว่าปลา

ช) พี่ก็ว่าปลาดั่งตาดวงใจ

ญ) แม้มีใดปรารถนา

ช) จะเสาะจะหาให้พลันทันใด

ญ) มิทำให้ขัดดวงใจ

ช) ไม่ขัดดวงใจให้เคืองเลยเทียว

ญ) พี่เอย แม้รักน้องมั่น สัญญา

ช) สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา

ญ) จะรักน้องแนบอุรา รักเดียว

ช) รักเดียว รักเดียว รักเดียว รักเดียว รักเดียว

ญ) ความรักไม่คลายสักแม้นิดเดียว

ช) นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว

ญ) หญิงใดไม่ปองข้องเกี่ยว

ช) มิเกี่ยว มิข้องเลย

ญ) คำสัญญาที่ให้แน่ใจแล้วหรือ

ช) พี่จะยึดถือ มิเลือนลืมเลย

ญ) หน่อยนานไปแล้วจะทำเชือนเชย

ช) เจ้าเอยเชื่อเถิดหนาดวงใจTOP

เพลง...พ่อ แง่ แม่งอน

คำร้อง เกษม ชื่นประดิษฐ์/ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน
สุเทพ + สวลี ขับร้อง


ช.) พี่จากจอมขวัญ ไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้า
คิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่า เมื่อ คราวที่แรมร้างไกล

ญ.) ไม่เคยคิดถึงใคร

ช.) โถใจพี่ยังห่วงบังอร

ญ.) ไม่รู้ไม่อยากฟัง

ช.) ช่างพกแต่แง่งอน

ญ.) ใครใช้มาไหว้วอน

ช.) จะง้องอนร่ำไป

ญ.) อย่าคิดมาห่วงใย

ช.) ไม่รักพี่ไม่มา

ญ.) ใครไปเชิญเล่าหนาเขาชังน้ำหน้าเหลือดี

ช.) จริงรึ

ญ.) จริงซิ

ช.) แน่นะ

ญ.) แน่ซิ

ช.) ไม่ยั่วนะ

ญ.) ไม่ยั่วซิ

ช.) คนอวดดี

ญ.) จะอวดดี

ช.) งั้นพี่ไป

ญ.) จะไปแห่งใดหรือนี่

ช.) ก็อยากมาไล่เขาดี

ญ.) ขืนไปดูซิแล้วไม่ต้องมา

ช.) เจ้ารักพี่ก็รู้

ญ.) เจ้าชู้ไม่สร่างซา

ช.) พี่รักแต่แก้วตา

ญ.) อย่าหวานประจบเลย

ช.) พี่รักจนสุดเฉลย

ญ.) เอ่ยเสียจนเบื่อฟัง

ช. ญ.) เรามาลืมความหลัง รักกันดังเก่านะเอย...TOP