วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ - บทความทั่วๆไป ประวัตินักร้อง นักแต่ง นักดนตรี - เว็บบอร์ด แม่ไม้เพลงไทย - Powered by Discuz!
สั่งพิมพ์

วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
      วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ หรือ วงดนตรีกรมโฆษณาการ (เดิม) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จำกัด เลิกล้มกิจการ และขายโรงถ่ายภาพยนตร์ให้กับกองทัพอากาศ โดยเวลานั้น หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ได้ชักชวนให้นักดนตรีของวงไทยฟิล์ม ซึ่งประกอบด้วย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูเวส สุนทรจามร และทีมงานย้ายไปก่อตั้งวงดนตรีวงใหม่ของกรมโฆษณาการ ซึ่งมีนายวิลาศ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโฆษณาการ
      ในระยะแรกนักดนตรีกรมโฆษณาการ เป็นชุดเดียวกับนักดนตรีที่มาจากวงไทยฟิล์ม ซึ่งล้วนแต่เป็นข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร นำโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน และคณะ อันประกอบด้วย สังเวียน แก้วทิพย์ สมบูรณ์ ดวงสวัสดิ์ เวส สุนทรจามร ภิญโญ สุนทรวาท สริ ยงยุทธ คีติ คีตากร สภา กล่อมอาภา สมบูรณ์ ศิริภาค ทองอยู่ ปิยะสกุล และ สมพงษ์ ทิพยกะลิน ยกเว้น จำปา เล้มสำราญ ที่มาจากกองดุริยางค์ทหารบกเพียงคนเดียว โดยมีครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวง มีหน้าที่บรรเลงเพลงส่งกระจายเสียงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการและ งานรื่นเริง บันเทิง และงานเต้นรำตามคำขอของหน่วยราชการต่าง ๆ โดยในช่วงนั้นยังคงบรรเลงเพลงสากลที่นำโน้ต และเนื้อเพลงมาจากวงไทยฟิล์ม และเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ อาทิ เพลงในฝัน ลมหวน บัวขาว เป็นต้น
      ส่วนนักร้องของวงดนตรีในยุคแรกนั้น ได้แก่ รุจี อุทัยกร มัณฑนา โมรากุล ล้วน ควันธรรม สุภาพ รัศมีทัต
จนในปี พ.ศ. 2491 ได้มีนักร้องมาร่วมในวงดนตรีเพิ่มขึ้น คือ ชวลี ช่วงวิทย์ สุปาณี พุกสมบุญ วินัย จุลละบุษปะ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี จันทนา โอบายะวาทย์ จุรี โอศิริ และเลิศ ประสมทรัพย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 กรมโฆษณาการได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมประชาสัมพันธ์ ในขณะนั้น พ.อ.หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนแรก จึงได้เปลี่ยนชื่อวงดนตรีใหม่ว่า วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตามชื่อของกรม และได้ พูลศรี เจริญพงษ์ วรนุช อารีย์ ศรีสุดา รัชตะวรรณ และสมศักดิ์ เทพานนท์ เข้ามาในวงเพื่อทดแทนนักร้องที่ลาออกไปหลายคน
       ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา นับว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูของบทเพลงกรมประชาสัมพันธ์ หรือสุนทราภรณ์ นักร้องที่เข้ามาในวงดนตรีช่วงนี้ มีทั้งที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ และไม่ได้เป็นข้าราชการ เริ่มตั้งแต่ รวงทอง ทองลั่นธม มาริษา อมาตยกุล บุษยา รังสี และ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
จากนั้นได้มีการเริ่มต้นยุคของดาวรุ่ง อาทิ ยรรยงค์ เสลานนท์ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศรวณี โพธิเทศ อโศก สุขศิริพรฤทธิ์ จั่นทิพย์ สุถินบุตร พรรณี สกุลชาคร สุรพล วันประเสริฐ โฉมฉาย อรุณฉาน เป็นต้น


การแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ คอนเสิร์ตมนต์เพลง ชวลี ช่วงวิทย์


นักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน

      ปัจจุบันวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายดนตรีสากล ส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี โฉมฉาย อรุณฉาน (นิตยา อรุณวงศ์) เป็นหัวหน้าวงดนตรีฯ คนปัจจุบัน สำหรับนักร้องที่ร่วมงานกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากจะมีนักร้องในอดีต เช่น วรนุช อารีย์, มาริษา อมาตยกุล, อโศก สุขศิริพรฤทธิ์, จั่นทิพย์ สุถินบุตร, พรรณี สกุลชาคร แล้ว ยังเปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้มีความสามารถด้านการขับร้อง มาร่วมขับร้องกับวงดนตรีฯ ในโอกาสต่าง ๆ ด้วย ซึ่งนักร้องปัจจุบันของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีทั้งผู้ที่ได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการ ตำแหน่ง คีตศิลปิน และผู้ที่ไม่ได้รับราชการ
       
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วงดนตรีสากลกรมประชาสัมพันธ์
• สุคนธ์ พรพิรุณ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรี
• โฉมฉาย อรุณฉาน (พิธีกรดำเนินรายการปัจจุบัน)
คีตศิลปิน
• ภรพรรณ นันทพร ชฎิลรัตน์ ชมพูนุท ณ อยุธยา ภิปราย จิมีสิก รุ่งนภา ขจรไชยฤทธิเดช วิสาสินี กิจทรัพย์ ทิพย์สุดา แก้วสลับศรี
นักร้องรับเชิญประจำ
• ธนกรณ์ ยีรัญศิริ
นักร้องรับเชิญพิเศษ
• สุชัย วังเลิศ

นักร้องดาวรุ่งรุ่นใหญ่
• วุฒิภัทร ชำนิราชกิจ (พิธีกรดำเนินรายการปัจจุบัน), ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา (อดีตนักร้องและพิธีกรดำเนินรายการ), วุฒิเวทย์ พัฒนะคุณนาม, นฤมล ตันติวัฒน์, ร้อยโทณัฐกริช เปาอินทร์ เกตุศกุน บุนนาค ปวีณา ผิวงาม วรวิทย์ สิทธิโรจน์์ วิรุฬห์ นวทิศพาณิชย์
นักร้องดาวรุ่งรุ่นเล็ก
• อ.ณัฐดนัย วงศ์วรสันต์ ดาริกา นิ่มพิจารณ์ ศิวณัฐ แสงรัตนพงษ์ ปาลิดา นิ่มพิจารณ์ ภัทริส ณ นคร
ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากจะรับบรรเลงในงานรื่นเริงต่าง ๆ แล้ว ยังมีผลงานทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน รวมทั้งรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการวันอาทิตย์คิดถึงกัน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.10 - 18.00 น. ความถี่ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ดำเนินรายการโดย โฉมฉาย อรุณฉาน ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา และทีมงานส่วนบริหารการดนตรี นอกจากนั้นยังมีรายการอื่น ๆ อีก ได้แก่ รายการหัสดนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ที่ความถี่ AM 819 KHz ออกอากาศวันอังคาร และวันศุกร์ในภาคบ่าย ดำเนินรายการโดย ภรพรรณ นันทพร ส่วนในภาคค่ำ เวลา 23.10 - 24.00 น.ของวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz. ยังมีรายการเพลงเพลินใจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ชฎิลรัตน์ ชมพูนุท ณ อยุธยา อีกรายการหนึ่งด้วย
บันทึกประวัติศาสตร์ แม่ไม้เพลงไทย
เสียงร้องเดิมดนตรีเดิม

TOP