เรื่องเพลง "ลูกทุ่ง" "ลูกกรุง" - บทความทั่วๆไป ประวัตินักร้อง นักแต่ง นักดนตรี - เว็บบอร์ด แม่ไม้เพลงไทย - Powered by Discuz!
สั่งพิมพ์

เรื่องเพลง "ลูกทุ่ง" "ลูกกรุง"

เรื่องเพลง "ลูกทุ่ง" "ลูกกรุง"

บังเอิญผมเพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก "แม่ไม้เพลงไทย"  และเข้ามาอ่านบทความ  ข้อเขียน ของหลาย ๆ ท่านที่ร่วมกัน
ให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาอ่านเว็ป "แม่ไม้เพลงไทย" ผมมาติดใจอยู่เรื่องหนึ่ง  ที่อยากให้ร่วมให้ความกะจ่าง  นั้นคือเรื่องการ
จัดหมวดหมู่นักร้องลูกทุ่ง - ลูกกรุง  ตามที่ท่านพูดถึง 3 ท่าน คือ ทูล  ทองใจ  ชาญ  เย็นแข  และ สมยศ  ทัศนพันธ์
ผมขออธิบายให้ทราบดังนี้นะครับ
         ก่อนปี พ.ศ.2500 เพลงไทยเรายังไม่แบ่งเป็นลูกทุ่ง - ลูกกรุง  เราเรียกรวม ๆ กันว่าเพลง "ไทยสากล" ไม่ว่าจะเป็น
ทูล  ทองใจ, สมยศ  ทัศนพันธุ, ชาญ  เย็นแข, สุเทพ วงศ์แหง, ชรินทร์  นันทนาคร, เบญจมินทร์, ลัดดา   ศรีวรนันท์,
พร ภิรมย์, สุรพล สมบัติเจริญ ฯลฯ  แต่พอมาถึงยุคหลังปี พ.ศ.2500 เพลงไทยเริ่มเปลี่ยนแนวตัวเองเป็น 2 แนว  นักร้อง
กลุ่มหนึ่งร้องเพลงเสียงทุ้ม ๆ ร้องเพลงเสียงเรียบ ๆ ไม่มีลูกคอลูกเอื้อน ใช้ภาษาเป็นคำศัพท์สูง ๆ  เรียกตัวเองว่านักร้องแนว
"ผู้ดี"  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งร้องเพลงเสียงออกแหลม ๆ มีลูกคอลูกเอื้อน  เนื้อหาบรรยายถึงการใช้ชีวิตของชาวไร่ชาวนา ทั้งใน
เรื่องความรัก  การประกอบอาชีพ  โดยใช้ภาษาเข้าใจง่าย ๆ  นักร้องกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าเป็นนักร้ง "แนวตลาด"
      พอมาถึงปี พ.ศ.2507  สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม  โดยอาจารย์จำนง  รังสิกุล ได้จัดรายการเพลงชาวบ้าน
และเชิญนักร้องแนวตลาดมาออกอากาศ  ครั้งแรกมี 3 คน  คือ พร ภิรมย์  ทูล  ทองใจ  และ ผ่องศรี วรนุช  แต่ถูกฝ่ายเพลง
แนวผู้ดีต่อต้านจึงเลิกไป  ต่อมาได้จัดอีกครั้งหนึ่ง ใช้ชื่อรายการ "ลูกทุ่งกรุงไทย"  โดยเชิญนักร้องในวงดนตรี "จุฬารัตน์"
มาออกรายการ  มี ชาย  เมือสิงห์, ดวงใจ  เมืองสิงห์, ชัย อนุชิต, นิตยา วราพันธ์  และอีกหลายท่าน  หลังจากมาออก
ในครั้งนั้น  ทำให้ ชาย  เมืองสิงห์ และนักร้องอื่นที่มาออกรายการ  ถูกเรียกว่าเป็นนักร้องเพลง "ลูกทุ่ง"  ทำให้นักร้องในกลุ่ม
แนวตลาดทั้งหมดถูกเรียกว่าเป็นนัร้องเพลง "ลูกทุ่ง"  มาตั้งแต่บัดนั้น  ส่วนนักร้องแนวเพลงผู้ดี  ก็ถูกเรียกเป็นนักร้อง "ลูกกรุง"
ไปโดยปริยาย  
           นักร้องที่ถูกจัดเป็นแนวลูกทุ่ง  เช่น  เบญจมินทร์  สุรพล  สมบัติเจริญ  ก้าน  แก้วสุพรรณ  วงจันทร์  ไพโรจน์  ผ่อศรี
วรนุช  ยงยุทธ  เชี่ยวชาญชัย สมยศ  ทัศนพันธ์  ทูล  ทองใจ  ชาย  เมือสิงห์ ฯลฯ
           ส่วนที่อยู่ในประเภทลูกกรุง เช่น  สุเทพ  วงศ์กำแหง  ชรินทร์  นันทนาคร  นริศ  อรีย์  ปรีชา  บุญญะเกียรติ  ชาญ  เย็นแข  
สวลี ผกาพันธ์  เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี ฯลฯ
           เมื่อเขาจัดกลุ่มกันมาอย่างนี้  เราก็ต้องยึดถือตามนี้กันไปให้ถูกต้อง  นักเขียนข้อมูลต้องศึกษาค้นคว้า และบันทึกให้ถูกต้อง  
อย่าให้เบี่ยงเบน  ทำให้คนรุ่นหลังไขว้เขว  เข้าใจข้อมูลผิดพลาด   ฝากไว้ด้วยนะครับ

[ แก้ไขล่าสุด sumpanpattalung เมื่อ 2011-9-7 09:58 ]

TOP