เพลง...ของแม่ - บทความทั่วๆไป ประวัตินักร้อง นักแต่ง นักดนตรี - เว็บบอร์ด แม่ไม้เพลงไทย - Powered by Discuz!
สั่งพิมพ์

เพลง...ของแม่

เพลง...ของแม่

ใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม กระทู้นี้จะขอนำบทเพลงทั้งหลายที่เกี่ยวกับแม่ กล่าวถึงพระคุณของแม่มาไว้รวมกันเพื่อเทิดพระคุณแม่ค่ะ  ใครมีบทเพลงเกี่ยวกับแม่ นำมารวมไว้ด้วยกันนะคะเพลง...แม่ของแผ่นดิน

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงดนตรี สุธี แสงเสรีชน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงขับร้อง


ใจดวงน้อยเจ้าอยู่ไหน
ป่านนี้จะเป็นเช่นไร
ยามเจ้าพราก อกแม่ไป
ใจแทบขาดสิ้นลง

น้ำตานี้ที่รินไหล
ด้วยหมายดับไฟร้อนแรง
เมื่อวันที่เจ้าแข็งแกร่ง
แม่จะรอคอย วันนั้น...

ตอบแทนผืนดินที่ยิ่งใหญ่
มอบใจและกายยอมพลี
แม้จะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจ

ฟ้าครานี้ที่หม่นหมอง
จะต้องกลับคืนเหมือนเก่า
แผ่นดินจะเป็นของเรา
แม่จะรอคอย วันนั้น...

ตอบแทนผืนดินที่ยิ่งใหญ่
มอบใจและกายยอมพลี
แม้จะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจ

หากแม้น ปวดร้าวเพียงไร
จะขอยอมพลีกาย ให้แผ่นดิน

เจ้าจะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจ[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2009-8-2 09:15 ]

ไฟลล์แนบ

แม่ของแผ่นดิน.jpg (60.62 KB)

2009-7-28 01:00

แม่ของแผ่นดิน.jpg

TOP

เพลง...พระแม่ไทย

นคร ถนอมทรัพย์ + จินตนา สุขสถิตย์ ขับร้อง


(ญ.) แผ่นดินนี้ มีใครที่ไหนเล่า เป็นห่วงเรา ห่วงลูก ห่วงหลาน เป็นห่วงป่า
       ห่วงน้ำลำธารทั้งเขื่อนเขาภูพานดอยห่วงใย

(ช.) แผ่นดินนี้ แน่แท้พระแม่เจ้า คอยคุ้มเกล้าทุกทิศเหนือใต้ตะวันออกตก
       และอีสานทั่วทิศไทยพระเมตตาหลั่งไหลดุจสายชล

(ญ.) สองพระกรรณคอยสดับรักทุกเหตุ

(ช.) สองพระเนตรยาวไกลถึงไพรสณฑ์

(ญ.) สองพระบาทบั่นบุกทุกมณฑล

(ช.) สองพระกรโอบอุ้มชนประชาไทย

(ช.ญ.) พระมิ่งขวัญ พระแม่เจ้าชาวสยาม ประจักษ์ นามทั่วหล้าฟ้าใส
       องค์ราชินีสิริกิต์ พระแม่ไทย  ขอถวายพระพรทรงพระเจริญ[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2009-7-28 01:06 ]

ไฟลล์แนบ

พระแม่ไทย.jpg (96 KB)

2009-7-28 01:06

พระแม่ไทย.jpg

TOP

เพลง...พระแม่ของแผ่นดิน

นคร ถนอมทรัพย์ นำหมู่  ขับร้อง


ราชินีคือ พระแม่ของแผ่นดิน ทั่วธรนินทร์น้ำ...พระทัยไหลเย็นชื่น
ชุมฉ่ำใจเหล่าประชาทุกวันคืน พร้อมฉ่ำชื่นน้ำพระทัยไม่สิ้นทรวง
ที่ใดแล้งน้ำพระทัยแผ่ไปถึง ดั่งน้ำทิพย์ซ่านซึ่งจากแดนสรวง
ที่สิ้นหวังก็กลับหวังพื้นทั้งปวง พระบารมีใหญ่หลวงคุ้มปวงชน
ทรงดำริ ริเริ่มศิลปาชีพ ศิลปะไทยดังประทีปส่องเวหน
น้ำรักป่า ป่ารักน้ำฉ่ำกมล ชื่นผองชนผลพฤกไพรเขียวขจี

ขอเทิดทูนพระแม่เจ้าของเหล่าไทย พระเกียรติกำจายปรากฏไกล
ในศักดิ์ น้ำพระทัยเหนือน้ำฟ้าลมบารมี ขอน้อมเกล้าสดุดีถวายพระพร
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรง พระ เจริญ[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2009-8-2 09:18 ]

ไฟลล์แนบ

พระแม่ไทย.jpg (74.6 KB)

2009-7-28 01:50

พระแม่ไทย.jpg

TOP

เพลง ศรีแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชินี

คำร้อง/ทำนอง นคร ถนอมทรัพย์ นำหมู่ ขับร้อง


แผ่นดินไทยได้ความร่มรื่น ป่าไม้พื้นดาษดื่มธัญญา พระแม่สอนให้เรารักน้ำรักป่า ชี้นำคุณค่าจากสินทรัพย์ไทย แม่สร้างงานศิลปาชีพ จุดประทีปนำทางโสภิณ พระเมตตาส่องฟ้าเจิดจ้า ทุกถิ่น ข้าแผ่นดินถวายราชสดุดี

(หมู่) สองชีวิตน้อมเกล้าบูชา มิ่งมารดามหาราชินี พระแม่มหาราชินี เลิศวิสิตสดสี พระเกียรติบารมี ก้องไกลในหล้า ธ ดั่งแสงทองส่องธานินท์
ชุบชีวิตหมู่มวลประชา ชูชาติช่วยจนพ้นความจนนานา เป็นร่วมฉัตรฟ้าล้นเกล้าเผ่าไทย ขอพระคุณบุญญาธิการ ดลความชื่นบานสราญหฤทัย
ให้เพียบพร้อมพลานามัย โพยภัยแพ้พ่ายพระบารมี ขอวายพระพรชัยมงคล ยิ่งยืนชนม์ คู่องค์จักรี พระแม่แผ่นดินนวมินทร์มหาราชินี เป็นมิ่งเป็นศรีรักษาราษฎร์ชาติไทย[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2009-7-28 02:06 ]

TOP

เพลง...ถวายพระพรมหาราชินี

(ญ) พระทรงเป็น ดวงใจ ไทยทั้งหล้า
พระทรงเป็น มารดา ไทยทั้งผอง
พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณ เลิศล้ำเรืองรอง
ทั่วโลกแซ่ซ้อง องค์สิริกิติ์ มหาราชินี

(พร้อม) ด้วยพระเมตตา พระกรุณา หาใครเปรียบปราณ
ลูกไทยสราญ ร่มเย็นชีวา ด้วยพระบารมี
ทรงเอื้ออาทร เสด็จไป ทั่วถิ่นไทยทุกที่
พระราชกรณียกิจ ไพศาล ปกเกล้าชาวไทย

(พร้อม) เป็นบุญ ของลูกโดยแท้ พระแม่ทรงห่วงใย
โปรดเกล้าฯ การุณ เกื้อหนุน ลูกไทย
พระมีแต่ให้ พระแม่ไทย มิ่งขวัญ

(ชายหมู่) น้อมเกล้าบูชา สักการะ พระแม่ปวงไทย

(หมู่หญิง) ลูกซึ้งตรึงใจ รำลึกคุณ ล้ำค่าอนันต์

(พร้อม) ก้มกราบบังคม ถวายพระพรชัย แม่ไทยร่วมกัน
พระแม่มิ่งขวัญ องค์สิริกิติ์ ทรงพระเจริญ[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2009-7-28 01:41 ]

ไฟลล์แนบ

ถวายพระพร มหาราชินี.jpg (71.71 KB)

2009-7-28 01:41

ถวายพระพร มหาราชินี.jpg

TOP

เพลงนวมินทรา มหาราชินี

(หมู่) นวมินทรา มหาราชินี นวมินทรา มหาราชินี ข้า วรพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมพร้อมใจ

(ช) ขอสดุดี ขอเทิดพระเกียรติทรงชัย แด่คู่พระราชหฤทัย พระภูมิพล

(ญ.) แม่เจ้าแห่งไทยทั้งชาติ ผองทวยราฎร์ฉ่ำใจ ดั่งได้สายฝน รอบแย้มสรวล
ซึ่งสถิตย์ทุกล้วนมวลชน

(หมู่) ทั่วแห่งหน สุดศรัทธา พระบารมี นวมินทรา มหาราชินี นวมินทรา มหาราชินี ดั่งเดือนแจ่มเยือนนภา ศรีสง่า อยู่เป็นหลักภักดี

(ช.) พระแม่ผู้ทรงพระราชกิจกรณีย์ ให้ราษฎร์ได้มี ศิลปาชีพเลิศวิไล

(ญ.) เกื้อกูลแก่ผู้ทุกข์เศร้า ทุกพงษ์เผ่า ผู้อดอยากและลี้ภัย ทรงรักษา
เรื่องป่ารักน้ำทั่วไทย

(หมู่) โลกแซ่ซ้อง เอนกใน คุณูปกร

(ญ.) นวมินทรา นวมินทรา นวมินทรา มหาราชินี

(ช.) นวมินทรา นวมินทรา นวมินทรา มหาราชินี

(หมู่) นวมินทรา นวมินทรา นวมินทรา มหาราชินี

ไฟลล์แนบ

นวมินทรา มหาราชินี.jpg (74.98 KB)

2009-7-28 01:34

นวมินทรา มหาราชินี.jpg

TOP

เพลง มหาราชินี

โอ้มหาราชินี ทรงสถิตย์เป็นศรีแห่งวงค์จักรียิ่งใหญ่ ทรงเป็นราชินี คู่บารมีพระภูมิพลทรงชัย พระนามสิริกิต์เกริกไกรขจรขจายไปทั่วสากล ทรงเปี่ยมล้นพระเมตตา ทรงเป็นทั้งมารดา แห่งปวงประชาทุกคน

แดนกันดานแสนไกล เกิดเหตุเภทภัย ผู้คนยากไร้ทุกข์ทน พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมยล ดั่งสายฝนหยาดฟ้าชโลมดิน

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ให้ชีวิตใหม่ทวยราษฎร์ไทยมีที่อยู่ กิน ทรงส่งเสริมศาสนาให้รุ่งเรือวัฒนาทุกถิ่น
ทรงก่อตั้งส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นการพื้นฟูอาชีพเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญา ของชนชาติไทยคงไว้
ทรงห่วงใยทหารกล้า ตำรวจตระเวนชายแดน ที่เฝ้าระวังทั่วแคว้นแดนไทย

โอ....มหาราชินี ผู้ทรงสถิตย์อยู่เหนือดวงใจ ภูมิประชาชาวไทยขอน้อมเกล้าถวายสดุดี (ซ้ำ)

ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ทรงพระเจริญ ไชโย

ไฟลล์แนบ

มหาราชินี.jpg (91.73 KB)

2009-7-28 01:36

มหาราชินี.jpg

TOP

เพลง...แม่ของชาติ

(ช.) พระคุณท่วมท้นท่วมใจประชา

(ช ญ.) ลูกถวายพระพรองค์มิ่งมารดา ขอให้แม่ฟ้าทรงพระเจริญ

..............( ดนตรี) ..................

(ช.) แม่ คือองค์แม่ศรี สิริกิติ์ราชินี คู่พระบารมีภูวนัย

(ญ.) ทุก ๆ คน ยอดหญ้า แม่ฝ่าย่ำไป เยี่ยมเยียนลูกในพฤกษ์ไพรพนา

(ช.) แม่คือ แม่พระ แม่แห่งชาติชน

(ญ.) พระคุณท่วมท้นท่วมใจประชา

(ช + ญ. ) ลูกถวายพระพร องค์มิ่งมารดา ขอให้แม่ฟ้าทรงพระเจริญ

ไฟลล์แนบ

แม่ของชาติ.jpg (93.08 KB)

2009-7-28 01:45

แม่ของชาติ.jpg

TOP

เพลงสมเด็จ

โสมส่องมาจากแดนฟ้าไกล แก้วตาขวัญใจประชา
คู่บุญกษัตริย์ขัตติยา พระคือแม่ฟ้าของเรา ยิ่งกว่าสายฝนเย็นฉ่ำฟ้า
พระกรุณาเหมือนดังลมหนาว เปลี่ยนชะตาชีวิตที่อับเฉา ให้เราเป็นเทวา
พาคู่ฝัน ให้รักมีในดวงใจนิรันดร์ ให้ชีวิตนั้นไม่ใช่อาทิตย์อับแสง

ขอจุดเทียนบวงสรวงพระองค์ ที่ทรงสอนให้เข้มแข้ง
ให้เรายิ้มสู้สุด ๆ แรง แม้นใครหาญมาแบ่งไทย ศิริเสาวลักษณ์ราวหยาดเพชร
สมเด็จงดงามล้ำโลกเพียงไหน แผ่เมตตาในพระหฤทัย
ใต้เบื้องบาทบงไทยเป็นสุขสันต์ ให้พระชนม์ยืนยงนานนิรันดร์
อธิษฐานสมเด็จทรงพระเจริญ (ซ้ำ)

ไฟลล์แนบ

สมเด็จ.jpg (94.19 KB)

2009-7-28 01:47

สมเด็จ.jpg

TOP

เพลง...แม่แห่งแผ่นดิน

ผู้ร่วมประพันธ์เนื้อร้อง ได้แก่  
๑. นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี หรือที่เรารู้จักกันดีในนามสุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์ ศิลปินแห่งชาติ
๓. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต และ
๔. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

ผู้ร่วมประพันธ์ทำนอง ได้แก่  
๑. เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายวิชัย อึ้งอัมพร
๓. นายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน และ
๔. นายวิรัช อยู่ถาวร  

ขับร้องโดย ศิลปินแห่งชาติ ๔ ท่านคือ  
๑. นางสวลี ผกาพันธุ์
๒. นายชรินทร์ นันทนาคร
๓. นางจินตนา สุขสถิตย์
๔. เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง

และ

๕. นักร้องประสานเสียงจาก ๓ เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  


บรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์และวงดุริยางค์ทหารเรือ


ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทย

ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
ข้าวขอบลาน ยังอาจหาญ เลี้ยงแผ่นดิน
ป่าพงไพร แอ่งน้ำใส ใช้อาบกิน
ดุจนิยาม แหล่งทรัพย์สิน แผ่นดินทอง

คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
แม่แห่งแผ่นดิน ท่านหวงไว้ ให้ไทยผอง
ทั่วคุ้งน้ำเป็นปูเป็นปลา ข้าวในนาเป็นเงินเป็นทอง
สมจิตปอง ครองชีวัน กันสืบไป

ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ตราบชีวิน เทิดทูนแม่ฟ้ายิ่งใหญ่
ป่าดินน้ำ งดงามอยู่คู่แดนไทย
ศิลปาชีพให้ ไทยสุขสร่างทุกข์ร่มเย็น  

พระบุญญา มหา ราชินีนาถ
สนองจอมราช สง่า งามพระบำเพ็ญ
เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2009-8-2 09:02 ]

ไฟลล์แนบ

แม่แห่งแผ่นดิน 4.jpg (62.48 KB)

2009-8-2 08:58

แม่แห่งแผ่นดิน 4.jpg

แม่แห่งแผ่นดิน.jpg (57.24 KB)

2009-8-2 09:01

แม่แห่งแผ่นดิน.jpg

แม่แห่งแผ่นดิน 3.jpg (69.16 KB)

2009-8-2 09:01

แม่แห่งแผ่นดิน 3.jpg

แม่แห่งแผ่นดิน 5.jpg (79.1 KB)

2009-8-2 09:02

แม่แห่งแผ่นดิน 5.jpg

TOP