JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ค้นหาสินค้า
สินค้า
ค้นหาสินค้า


ราคา
-
facebook
 

แม่ไม้เพลงไทย ตรามงกุฎ

มีผู้ชม 2104 ครั้ง
รหัสสินค้า : AV 422
ปกติ : 720.00
ลดเหลือ : ฿648.00 THB
จำนวน


คาราโอเกะ กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุงไทย 56 บทเพลงกึ่งศตวรรษฯ ชุดที่ 1

 
 1. สวรรคชาวนา - กาน แกวสุพรรณ
 2. โปรดเถิดดวงใจ - ทูล ทองใจ
 3. บัวตูม บัวบาน - พร ภิรมย
 4. ขันหมากมาแลว - ยงยุทธ
 5. ไหนวาไมลืม - ผองศรี วรนุช
 6. สาวฝงโขง - ปอง ปรีดา
 7. สาวสวนแตง - สุรพล สมบัติเจริญ
 8. น้ำตาเทียน - ทูล ทองใจ
 9. ลาสาวแมกลอง - พนม นมฟพร
 10. ฮักสาวขอนแกน - พนม นพพร
 11. ลองใต - ชัยชนะ บุญนะโชติ
 12. อยาลืมเมืองไทย - เพลิน
 13. แมแตงรมใบ - ชัยชนะ บุญนะโชติ
 14. กลิ่นโคลนสาบควาย - ชัยชนะ
 กึ่งศตวรรษฯ ชุดที่ 2

 1. ทำบุญรวมชาติ - ชาย เมืองสิงห
 2. ยิ้มแปน - พจน พนาวัน  
 3. ซากรักบึงพระราม - โรม
 4. สงแอวเรียนราม - ศรเทพ ศรทอง
 5. ลูกทุงเสียงทอง - เพชร พนมรุง
 6. หนองนอยปลาชุม - รุง โพธาราม
 7. สาวผักไห - ชาตรี ศรีชล
 8. เหมือนขาวคอยเคียว - เพลินพิศ
 9. ขาวไมมีขาย - ศรเพชร ศรสุพรรณ
 10. จดหมายเปนหมัน - ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
 11. คนขี่หลังควาย - ดาว บานดอน
 12. ตบใหตาย - ฉัตรทอง มงคลทอง
 13. ยอยศพระลอ  - ชินกร ไกรลาศ  
 14. น้ำตาในสายฝน - พลอยระย้า(๒๕๕๒)กึ่งศตวรรษฯ ชุดที่ 3

 1. รำเตย - เบญจมินทร
 2. ลูกสาวใครหนอ - ชาย เมืองสิงห
 3. สัจจะของชาวนา - ยงยุทธ
 4. สัญญาสองขอ - เตือนใจ
 5. ดวนพิศวาส - ผองศรี วรนุช
 6. ตาลเดี่ยว - มานพ แกวมณี
 7. คำเตือนของพี่ - ไพรวัลย
 8. โรงแรมใจ - กิ่งแกว ศรีสาคร
 9. กระทอมทองกวาว - พร ภิรมย
 10. รักกลางจันทร - กุศล กมลสิงห
 11. ขวัญใจโคราช - ชัยณรงค
 12. ดาวลูกไก 1 - พร ภิรมย
 13. ดาวลูกไก 2 - พร ภิรมย
 14. ผูใหญลี - ศักดิ์ศรี ศรีอักษร
 กึ่งศตวรรษฯ ชุดที่ 4

 1. บางกอกนอย - ชัยชนะ บุญนะโชติ
 2. เดือนต่ำดาวตก - ทูล ทองใจ
 3. น้ำตาลกนแกว - กาน แกวสุพรรณ
 4. กลับเถิดเรียมจา - เมืองมนต
 5. อยาหลงบางกอก - โฆษิต นพคุณ
 6. น้ำตาสาวตก - ศรีสอางค ตรีเนตร
 7. เทพีเชียงใหม - ปอง ปรีดา
 8. จองไวกอน - แมน เนรมิตร
 9. ชมทุง - เพลิน พรหมแดน
 10. บานนาสัญญารัก - นิยม มารยาท
 11. พี่มาหาคู - ประจวบ จำปาทอง
 12. อกอุน - สังขทอง สีใส
 13. วันสุดทาย - สุชาติ เทียนทอง
 14. คาน้ำนม - พนม นพพร(๒๕๑๔)