JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ค้นหาสินค้า
สินค้า
ค้นหาสินค้า


ราคา
-
facebook
 

มีผู้ชม 3196 ครั้ง
รหัสสินค้า : AS 8.2
ปกติ : 1,190.00
ลดเหลือ : ฿990.00 THB
จำนวน

   อัลบั้มที่ 1  ความรักเหมือนยาขม


        สายัณห์ สัญญา อัลบั้ม ความรักเหมือนยาขม 0
 1. ความรักเหมือนยาขม
 2. ทุงรางนางลืม
 3. ตัวไกลใจเหงา
 4. รักเกอ
 5. แฟนใคร
 6. บานใกลเรือนเคียง
 7. ความรักเหมือนยาขม (ซาวด)
 8. แฟนเดิม
 9. ตะวันลับฟา
 10. รักที่ถูกลืม
 11. นางไพร
 12. น้ำตาไอกอง
 13. รักจริงหรือเปลา
 14. ตัวไกลใจเหงา (ซาวด)
 

อัลบั้มที่ 2 ไกจา 

     สายัณห์ สัญญา อัลบั้ม ไกจา 0

 1. ไกจา
 2. หนึ่งปที่ทรมาน
 3. รอยยิ้มที่ถูกลืม
 4. ความรักคือการให
 5. รักนอยๆ..แตใหนานๆ
 6. คุณเหมือนแฟนผม
 7. ความหวังครั้งสุดทาย
 8. อยากรูสักนิด
 9. สายัณหเมา
 10. หนูลองยา
 11. คนที่โลกลืม
 12. คนจนก็มีหัวใจ
 13. คนชนบท
 14. ครูบานนอกบอกรัก
 15. นี่หรือความรัก
 16. โลกของความรัก
อัลบั้มที่ 3 หนาวลมรัก

    สายัณห์ สัญญา อัลบั้ม หนาวลมรัก**ด่วน**สินค้ามีจำนวนจำกัด** 0
 1. หนาวลมรัก
 2. ผมยังรอคุณ
 3. หวงอาวรณ
 4. คนงามบานไร
 5. รักเงินหรือใจ
 6. คนงามแสนงอน
 7. คืนนั้น
 8. ชายไรโบสถ
 9. ฝากเพลงถึงเธอ
 10. วิวาหสะอื้น
 11. หยาดฟามาดิน
 12. ติ๋ม
 13. ลั่นทม
 14. ชวนชม
 15. ซังคนหลายใจ
 16. รอวันทหารกลับ
 

อัลบั้มที่ 4 แด่...คนชื่อเจี๊ยบ
 

      สายัณห์ สัญญา อัลบั้ม แด่..คนชื่อเจี๊ยบ 0
 
 1. แด..คนชื่อเจี๊ยบ 
 2. หยาดน้ำคางหยดน้ำตา 
 3. หลบเดือน
 4. ยืนใจลอยคอยแฟน 
 5. เธอจะอยูคอยใคร
 6. ถึงเธอผูเปนดวงใจ
 7. นักโทษรัก
 8. รักจนหลง
 9. สายัณหขายใจ
 10. เริ่มตนกันไหม
 11. เธอมีของดี
 12. อยาลืมตัว
 13. ทั้งรักทั้งแคน
 14. แมดอกสะเลเต
 15. พิณสะกิดสาว
 16. ประหารเถิดเพชฌฆาต
 
อัลบั้มที่ 5 ผู้เสียสละ

สายัณห์ สัญญา อัลบั้ม ผูเสียสละ 0
 
 1. ผูเสียสละ 
 2. แลงน้ำใจ
 3. เหนือคำสาบาน
 4. ไอหนุมรถไถ 
 5. นักเพลงคนเศรา 
 6. ครวญถึงนอง
 7. ยอมตายที่ตาพระยา
 8. สุดทางดานซาย
 9. ใครลืมใครกอน
 10. รักติ๋มคนเดียว
 11. ผูแพรัก 
 12. บุพเพสันนิวาส
 13. ปองดอกฟา
 14. เทพธิดาหลงฟา 
 15. อยามาคิดถึงฉันเลย
 16. น้ำตานาค
 

อัลบั้มที่ 6 รักแล้งเดือนห้า

     สายัณห์ สัญญา อัลบั้ม รักแลงเดือนหา 0
 
 1. รักแลงเดือนหา
 2. อยากรูใจเธอ
 3. ไปใหพน
 4. มนตรักแมกลอง
 5. หนาวลมที่เรณู
 6. ตะวันรอนที่หนองหาน
 7. รักจากใจ
 8. วาสนาพี่นอย
 9. เสียงขลุยเรียกนาง
 10. กลอมนางนอน
 11. แมกระทอนหอ
 12. ทุงสานสะเทือน
 13. ลานรักลั่นทม
 14. พอหรือยัง
 15. เสนหสาวเวียงพิงค
 16. อาทิตยอุทัยรำลึก
 
อัลบั้มที่ 7 รอยรักในอารมณ

     สายัณห์ สัญญา อัลบั้ม รอยรักในอารมณ 0
 1. รอยรักในอารมณ  
 2. มนตเมืองเหนือ  
 3. จูบมัดจำ 
 4. รักจนขาดใจ
 5. เธอรูหรือเปลา
 6. กระทอมชาวไร
 7. อานหัวใจ
 8. รังรักในจินตนาการ
 9. สาสนรักฉบับลา
 10. เดือนจา
 11. สาวสวนแตง
 12. น้ำคางเดือนหก
 13. เขมรไลควาย
 14. ควายหาย
 15. บานนอยหลังนี้
 16. ขาดกุศล
 
อัลบั้มที่ 8 วาสนาชาวดิน

    สายัณห์ สัญญา อัลบั้ม วาสนาชาวดิน **ด่วน**สินค้ามีจำนวนจำกัด** 0
 
 1. วาสนาชาวดิน  
 2. สบตาพาฝน 
 3. รักครั้งแรก
 4. นักรบหวงรัก
 5. หลีกทางรัก
 6. อดีตรักแหงความหลัง
 7. มะเร็งในอารมณ
 8. หนุมอีสานรอรัก
 9. อยากรูหัวใจ
 10. ขาวราย
 11. เศราทุก พ.ศ.
 12. งอนเกินงาม
 13. โชเฟอรคนจน
 14. หยดน้ำสังขหลั่งน้ำตา
 15. วันเสารวันเศรา
 16. กระเปารถเมล