JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ค้นหาสินค้า
สินค้า
ค้นหาสินค้า


ราคา
-
facebook
 

แม่ไม้เพลงไทย ตรามงกุฏ

มีผู้ชม 1556 ครั้ง
เลือกรับฟรี 1 แผ่น CD /VCD ชินกร ไกรลาศ :
รหัสสินค้า : AS 409
ราคา ฿640.00 THB
จำนวน
  
       กึ่งศตวรรษฯ ชุดที่ 1
 ........................................................
  1. สวรรคชาวนา กาน แกวสุพรรณ
  2. โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ
  3. บัวตูม บัวบาน พร ภิรมย
  4. ขันหมากมาแลว ยงยุทธ
  5. ไหนวาไมลืม ผองศรี วรนุช
  6. สาวฝงโขง ปอง ปรีดา
  7. สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ
  8. พอลูกออน ชาย เมืองสิงห
  9. น้ำตาเทียน ทูล ทองใจ
10. ลาสาวแมกลอง พนม นมพร
11. ฮักสาวขอนแกน พนม นพพร
12. ลองใต ชัยชนะ บุญนะโชติ
13. อยาลืมเมืองไทย เพลิน  
14. แมแตงรมใบ ชัยชนะ บุญนะโชติ
15. กลิ่นโคลนสาบควาย ชัยชนะ
16. ขวัญของเรียม นันทวัน เมฆใหญ
 

   กึ่งศตวรรษฯ ชุดที่ 2
------------------------------------------
  1. ทำบุญรวมชาติ ชาย เมืองสิงห
  2. ยิ้มแปน พจน พนาวัน
  3. ซากรักบึงพระราม โรม ศรีธรรมราช
  4. สงแอวเรียนราม ศรเทพ ศรทอง
  5. ลูกทุงเสียงทอง เพชร พนมรุง
  6. หนองนอยปลาชุม รุง โพธาราม
  7. สาวผักไห ชาตรี ศรีชล
  8. เหมือนขาวคอยเคียว เพลินพิศ
  9. ขาวไมมีขาย ศรเพชร ศรสุพรรณ
10. จ.ม.เปนหมัน ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
11. คนขี่หลังควาย ดาว บานดอน
12. คาดอยเพียงดิน สดใส รุงโพธิ์ทอง
13. จำอายไดบนาง ศรชัย เมฆวิเชียร
14. ตบใหตาย ฉัตรทอง มงคลทอง
15. ยอยศพระลอ ชินกร ไกรลาศ
16. แกวรอพี่ พุมพวง ดวงจันทร
17. หยิกแกมหยอก ศรเพชร ศรสุพรรณ
18. ตัวไกลใจเหงา แวว มยุรา(๒๕๒๖)
19. น้ำตาในสายฝน พลอยระยา(๒๕๕๒)
 
 

   กึ่งศตวรรษฯ ชุดที่ 3
------------------------------------------
 
  1. รำเตย เบญจมินทร
  2. ลูกสาวใครหนอ ชาย เมืองสิงห
  3. สัจจะของชาวนา ยงยุทธ  
  4. แมเตยหนามคม สมานมิตร
  5. ดวนพิศวาส ผองศรี วรนุช
  6. ตาลเดี่ยว มานพ แกวมณี
  7. คำเตือนของพี่ ไพรวัลย ลูกเพชร
  8. สัญญาสองขอ เตือนใจ
  9. โรงแรมใจ กิ่งแกว ศรีสาคร
10. กระทอมทองกวาว พร ภิรมย
11. ลูกนอกกฎหมาย ศรีสอางค
12. รักกลางจันทร กุศล กมลสิงห
13. ขวัญใจโคราช ชัยณรงค
14. ดาวลูกไก 1 พร ภิรมย
15. ดาวลูกไก 2 พร ภิรมย
16. ผูใหญลี ศักดิ์ศรี ศรีอักษร
 
 


   กึ่งศตวรรษฯ ชุดที่ 4
------------------------------------------
  1. บางกอกนอย ชัยชนะ บุญนะโชติ
  2. เดือนต่ำดาวตก ทูล ทองใจ
  3. น้ำตาลกนแกว กาน แกวสุพรรณ
  4. กลับเถิดเรียมจา เมืองมนต
  5. อยาหลงบางกอก โฆษิต นพคุณ
  6. น้ำตาสาวตก ศรีสอางค ตรีเนตร
  7. เทพีเชียงใหม ปอง ปรีดา
  8. จองไวกอน แมน เนรมิตร
  9. ชมทุง เพลิน พรหมแดน
10. บานนาสัญญารัก นิยม มารยาท
11. พี่มาหาคู ประจวบ จำปาทอง
12. อกอุน สังขทอง สีใส
13. ดวนจี๋ไปรษณียจา เสียงทิพย
14. วันสุดทาย สุชาติ เทียนทอง
15. คาน้ำนม พนม นพพร(๒๕๑๔)
16. ขุนศึกกำสรวล โกมินทร นิลวงศ
 

 

ซื้อชุดของขวัญ กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย
เลือกรับฟรี CD หรือ VCD คาราโอเกะ
 อัลบั้ม ยอยศพระลอ 
ผลงานเพลงของ คุณชินกร ไกรลาศ

 
ชินกร ไกรลาศ อัลบั้ม ยอยศพระลอ 0
CD
ชินกร ไกรลาศ อัลบั้ม ยอยศพระลอ 0
VCD
 

รับฟังตัวอย่างเพลงได้โดยกด ปุ่มสีฟ้า
 1. ยอยศพระลอ
 2. เพชฌฆาตใจ
 3. ลูกทุงเสี่ยงเทียน
 4. ถึงรูพี่ก็รัก
 5. หญิงหลายใจ
 6. ซอมหัวใจ
 7. พยาบาลหัวใจ
 8. กลองยาวชินกร
 9. สาวมหาสารคาม
 10. น้ำตาใจ
 11. พิกุลโรย
 12. ชาวนาปลูกรัก
 13. ลองแกงในฝน
 14. ลาวเซิ้ง
 15. นางฟาไทย
 16. คำอวยพร
 17. อาบน้ำตา - ผองศรี
 18. ใจเพชฌฆาต - ผองศรี